063/669-412
skrakovica@yahoo.com
Pilota Mihaila Petrovića, 12

Aktivnosti kluba se održavaju u prostorijama MZ Mitar Bakić, na platou, ispod pošte.